Dotacje unijne na edukację starplan.pl

Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług z branży doradczej związanych z procesem pozyskiwania kapitału obcego, w tym świadczenie usług kreacji dokumentów w procesie starania o wkład finansowy. W ofercie spółki znajdują się usługi: rozliczanie dotacji unijnych, szkolenia unijne oraz świadczenie indywidualnego consultingu. Firma realizuje też fundusze europejskie, które zostały wygrane na własny projekt. Wnioski o dotacje unijne wraz z zestawem załączników (wśród których znajduje się nie rzadko studium wykonalności) stają się konieczne w przypadkach aplikowania o wsparcie w ramach programów ministerialnych, środki unijne, bądź z innych działań międzynarodowych. Biznes plan, tudzież jego części składowe, jest konieczny w przypadkach starania się o wkład finansowy aniołów biznesu.