Ligotero - dochodzenie odszkodowań

Świadczymy porady prawne poszkodowanym w wypadkach drogowych i różnych zdarzeniach losowych. Naszym celem jest uzyskiwanie należnego odszkodowania i zadośćuczynienia za następstwa każdego wypadku, oraz zwrot poniesionych kosztów związanych z wypadkami. LIGOTERO działa na podstawie pełnomocnictw, jakie upoważniają do występowania w imieniu klientów. Ponadto spisujemy dwustronną umowę, która określa warunki współpracy, i daje gwarancję, iż koszty prowadzenia sprawy będą regulowane na zasadach prowizji.