Eko-aspekty ocena oddziaływania na środowisko

W Eko-aspekty usługi świadczymy w sposób kompleksowy. Naszym celem i priorytetem jest Państwa zadowolenie oraz spełnienie wszystkich oczekiwań związanych z zagadnieniami ochrony środowiska. Wachlarz Naszych możliwości jest bardzo szeroki. Zwracając się do Nas mogą Państwo przeprowadzić dla Swoich pracowników szkolenia i kursy o tematyce środowiskowej. Specjalnie dla Państwa firmy sporządzimy raport, ocenę oraz prognozę oddziaływania na środowisko. Możemy również zając się audytem środowiskowym i pomóc w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

  • 509 770 610
  • , ul. Koralowa 9/35
    20-583 Lublin