Inspektor nadzoru budowlanego robót elektrycznych

Jacek Balana to doświadczony inspektor nadzoru budowlanego robót elektrycznych i elektroenergetycznych. Świadczy swoje usługi na terenie całej Polski, jednak najwięcej nadzorów prowadzi na terenie południowej Polski, w szczególności województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Posiada uprawnienia państwowe do spraw robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Od przeszło 30 lat prowadzi własne biuro projektowe, które specjalizuje się w projektowaniu instalacji dla obiektów użyteczności publicznej, hoteli, super i hipermarketów, hal produkcyjnych i obiektów biurowych i mieszkaniowych.

Jako inspektor nadzoru budowlanego kieruje robotami związanymi z budową sieci elektroenergetycznej, instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi, wykonuje nadzór inwestorski, projektuje i sprawdza projekty branży elektrycznej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, sprawuje nadzór autorski nad projektami oraz sprawuje kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych (weryfikuje obiekty pod kątem ich zgodności technicznej z aktualnym stanem prawnym oraz uwarunkowaniami względem środowiska i bezpieczeństwa).

Jest osobą odpowiedzialną, rzetelnie i terminowo wykonującą swoje obowiązki. Dba o interes inwestora, szanując równocześnie aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

  • 603379601
  • , Jacek Balana EL-TER ul. Graniczna 505
    32-095 Narama