Kotwienie ścian nośnych i działowych - firma PiRys

W niemieckiej technologii zwanej Brutt Saver, do zabezpieczenia obiektów, a także pękniętych ścian, wykorzystuje się elastyczne pręty, które umieszczane są w otworach i bruzdach. Pręty te są wykonane ze stali nierdzewnej, inaczej zwanej stalą austenityczną. Są one bardzo odporne na środki chemiczne oraz różne warunki.
Wytrzymałość na rozciąganie prętów, wzrasta niemalże dwukrotnie. Otwory z umieszczonym drutem, wypełnia się specjalistyczną zaprawą tixotropową, która zalepia bruzdę i pęknięcie w ścianie. Ponadto zaprawa ta silnie łączy pęknięte elementy konstrukcji, dzięki czemu naprawa pękniętych murów i ścian budynków jest prosta i skuteczna. Technologia Brutt Saver jest niezwykle przydatna, chętnie wykorzystywana do naprawy pęknięć i wzmacniania murów.
Brutt Saver stosuje się do naprawy, poprawienia stabilności, kotwienia konstrukcji budowlanych i pękniętych ścian zarówno murów budynków historycznych, jak i mieszkalnych, a także kamienic i mostów.
Firma PiRys oferuje kotwienie ścian działowych, naprawę nośnych ścian, a także kotwienie pękniętych parapetów. Wykorzystywana technologia Brutt Saver jest gwarancją skuteczności i zadowalających efektów.