Odnawialne źródła energii – Itelectric

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych wiąże się ze znacznie niższymi emisjami niż spalanie paliw kopalnych. Przejście z paliw kopalnych, które obecnie odpowiadają za lwią część emisji, na odnawialne źródła energii takie jak fotowoltaika czy pompy ciepła jest kluczem do przezwyciężenia kryzysu klimatycznego.