Geoprojekt

Od 1991 roku prowadzimy firmę geodezyjną. W skład naszej oferty wchodzą opracowania CAD i przygotowanie map dla potrzeb prawnych lub projektowych. Realizujemy tyczenie obiektów budowlanych w kategorii mieszkalnej oraz przemysłowej. Pomagamy w inwentaryzacji geodezyjnej, w zakładaniu reperów roboczych, obliczeniach i innych pomiarach niezbędnych z punktu widzenia zleceniodawcy.