Stabilny Grunt- Badania Geotechniczne

Jesteśmy firmą, która świadczy usługi w zakresie projektowania wzmocnień podłoża gruntowego, skarp, zboczy oraz nasypów. Nasi pracownicy to wykwalifikowani eksperci, magistrzy geologii i inżynierowie budownictwa, posiadający uprawnienia geologiczne oraz budowlane. Projektowanie odwodnień podłoża gruntowego Wielopolska to jedna z naszych specjalizacji. Zrealizowaliśmy także mnóstwo projektów związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego. Sporządziliśmy wiele dokumentacji dotyczących badania podłoża, geologiczno-inżynierskich, naukowych i innych. Jesteśmy również autorami opinii geotechnicznych, a także czynnie uczestniczymy w szkoleniach i konferencjach, weryfikując wiele dotychczasowych opracowań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich. Dokumentowanie geotechniczne Wielkopolska jest jedną z naszych głównych dziedzin, w jakich można liczyć na naszą rzetelność i profesjonalne sporządzenie akt na podstawie szczegółowych i precyzyjnych odczytów.

  • 695-183-005
  • Wielkopolskie,