CEDOZ Sp. z o.o.

Centrum Doskonalenia Zawodowego CEDOZ powstało w 1994 roku. Przyjętą przez naszą placówkę edukacyjną misją jest nowoczesne kształcenie dopasowane do potrzeb aktualnego rynku pracy. W ramach naszej spółki działa także Akademia Prawa Pracy i Rachunków. Oferujemy szereg kursów zawodowych z zakresu prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń, finansów oraz podatków. Prowadzimy także kursy ze sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości – zarządczej, finansowej i budżetowej. Na bieżąco współpracujemy z Urzędami Pracy, dbamy także o to, aby zajęcia miały interaktywny charakter (są prowadzone przez najlepszych praktyków biznesu w małych grupach). Wystawiamy certyfikaty zgodne z Europejskimi Ramami Kwalifikacji.