Eceszkolenia.pl

Nasza firma z Krakowa o nazwie Europejskie Centrum Edukacji prowadzi na terenie całego kraju szkolenia z zakresu księgowości i kadr. Ich tematyka jest bardzo szeroka i obejmuje miedzy innymi zagadnienia związane z: rachunkowością, prawem pracy, ochroną danych osobowych, systemami informacji oświatowej. Adresatami szkoleń są zarówno pracownicy firm prywatnych jak i jednostek samorządu terytorialnego czy jednostek oświatowych. Szkolenia wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym oraz wieloma ćwiczeniami praktycznymi.