Kursy, szkolenia i staż dla bezrobotnych 30+.

Projekt wspierający bezrobotnych 30+. Program na celu wspieranie ludzi bezrobotnych zawodowo. W ramach projektu realizowane są szkolenia i kursy. Szkolenie trwa miesiąc, kończy się egzaminem. W kolejnym etapie uczestnik odbywa staż. Realizowane będą staże z zakresu administracji biurowej, grafiki komputerowej, gotowania, itp.