Ośrodek Szkolenia Ustawicznego

Regionalny Ośrodek BHP, akredytowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Oferujemy między innymi: Szkolenia z zakresu BHP (także w języku migowym); Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy; Wykonywanie obowiązków służby bhp – kompleksowa obsługa firm; Udział w zespołach wyjaśniających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy (Proponujemy Państwu pomoc w zakresie przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenia pełnej dokumentacji powypadkowej); Merytoryczna pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną; Opracowywanie instrukcji i regulaminów; Opracowywanie programów szkoleń dla poszczególnych grup stanowisk; Pomoc w doborze odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej; Doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy; Inne usługi według potrzeb klientów; Usługi w zakresie doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy; Kadry – HR; Szkolenia z zakresu usuwania azbestu, Usługi świadczymy na terenie całego Kraju!