Otspaw.com.pl

Ośrodek Techniki Spawalniczej posiada ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów spawalniczych. Przyjmuje kandydatów z wolnego naboru, jak również ze skierowania od konkretnego pracodawcy. Każdy kurs zakończony jest egzaminem oraz wydaniem stosownego certyfikatu, uprawniającego do wykonywania zawodu. Ośrodek przygotowuje także zakłady, ubiegające się o certyfikat według norm typu EN 1090-1, EN 1090-2, EN 15085 i inne. Do zakresu usług należy również badanie laboratoryjne i analiza techniczna powierzonego materiału.