Promediana analiza wyników badań ankiety

Niemal każdy miał styczność z przeprowadzaniem ankiety i koniecznością dokonania analizy zebranych wyników badań. To zajęcie żmudne, wymagające czasu i skupienia, między innymi dla studentów, którzy ankietę przeprowadzali na potrzeby statystyczne pracy magisterskiej. Promediana jest firmą, która pomaga przyszłym magistrantom w zakresie opisu ankiety, sprawdzenia poprawności jej wyników, a także odpowiedniego przedstawienia finalnego dzieła. Pozwala to studentom na pozyskaniu pewności, że część ich pracy dyplomowej, powiązanej z wynikami wykonanych badań, jest nie tylko poprawna, ale także zyskuje na swojej prezentacji.