SkillsUp.pl - podnieś swoje kompetencje

Wiele firm usługowych, w tym również prywatnych korzysta z intratnych propozycji zarobku, jakimi są zamówienia publiczne. Podpisanie kontraktu na wywóz śmieci ze szpitali czy dostawy cateringowe do sieci domów opieki to dla wielu firm szansa na wieloletnia stabilność finansową. Procedura zdobywania takich kontraktów jest ściśle określona przez prawo, dlatego odpowiednia wiedza zdecydowanie zwiększa szanse.
Oferowane szkolenie zamówienia publiczne analizuje zarówno pod kątem prawnym, jak i w kontekście zasad udziału w przetargu. Poruszane na zajęciach kwestie, to przede wszystkim umiejętność szacowania wartości zamówienia, konstruowanie odpowiednich ogłoszeń, ocena wykonawcy, przebieg postępowania i niezbędna do niego dokumentacja, a także kwestie ochrony prawnej i ewentualnych konsekwencji przewidzianych przepisami oraz podpisywanie umów z wykonawcą. Szkolenie z zamówień publicznych przekazuje odpowiednią wiedzę zarówno oferentowi zlecenia, jak i konkurującemu o nie podwykonawcy, który poznając zasady weryfikacji może się do nich odpowiednio przygotować. Szkolenie prowadzi się metodą warsztatową z wykorzystaniem elementów wykładu i case study.