Www.babydream-plock.pl

Zadbaj o odpowiednią edukację swojego dziecka od najwcześniejszych lat. Przedszkola w Płocku podczas codziennej pracy z dzieckiem monitorują jego postępy oraz kształtują właściwe postawy i zachowania w czasie kontaktów z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Prywatne przedszkole to pomoc dla rodziców we wczesnym rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych, a także ewentualnych deficytów dziecka. Placówka nauczy każdego rodzica jak wykorzystywać pomoce dydaktyczne w bieżącej pracy z dzieckiem. Prywatny żłobkek Baby Dream realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze oraz edukacyjne w oparciu o autorskie programy. Żłobek przyjmuje dziecko do lat 2, 5. Żłobek prywatny to wsparcie rodzica w całościowym procesie rozwoju dziecka. Działalność żłobka jest oparta na bazie oddziałów dla dzieci zbliżonych wiekowo z uwzględnieniem sugestii rodziców oraz możliwości rozwojowych dziecka.