Www.etzchaim.pl

We Wrocławiu znajduje się szkoła podstawowa oraz liceum prowadzone przez Fundację Dialogu Kultur Etz Chaim. Są to wyjątkowe i profesjonalne placówki kształcące w poszanowaniu i tolerancji dla innych narodowości, kultur jak i religii. Realizowana jest w nich podstawa programowa zgodna z rozporządzeniem MEN jak też autorskie programy nauczania z zakresu Akademii Sukcesu, retoryki, logiki, kultury i historii żydowskiej lub etyki. Pracują tu wykwalifikowani nauczyciele i panuje ciepła atmosfera. Na stronie internetowej znajdą Państwo więcej wiadomości o ofercie i niezbędne dane kontaktowe.

  • 717568047
  • Dolnośląskie, www.etzchaim.pl ul. Żelazna 57, 53-429 Wrocław