Wzory-prac.pl plan pracy licencjackiej wzór

Rozpisanie planu pracy promocyjnej to jeden z kluczowych etapów pisania pracy. Spełnia on dwie podstawowe role: organizacyjną jak również komunikacyjną. Z jednej strony organizuje zawartość merytoryczną podjętej kwestii; z drugiej, spełnia rolę spoiwa między dyplomantem i promotorem. Ciekawy gotowy plan pracy magisterskiej może być bazą końcowego jej spisu treści. Raczej wygodniej rozpisywać spis pracy pod „zebrany” materiał, niż kompletować bibliografię pod zagadnienia, które sobie wcześniej rozpisaliśmy. Zdarza się, że promotor wskazuje rozkład całego planu pracy (z reguły w sytuacji, gdy żak samodzielnie nie wyszedł z propozycją rozkładu pracy mgr), wówczas dyplomant zostaje zmuszony do pozyskania pozycji literaturowych trudno dostępnych. Pomocą w tych okolicznościach są sklepy udostępniające gotowe prace, w tym również plany. Konspekt pracy dyplomowej składa się najczęściej z trzech, czterech części o proporcjonalnej objętości.