Stowarzyszenie ekologów warszawa - eco4life.pl

Fundacja Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE to organizacja NON PROFIT, która prowadzi aktywność społeczną i przydatną na rzecz ogółu społeczności i ochrony środowiska. Szerzymy wiedzę na ten temat, wspierając innowacyjność w zakresie działań proekologicznych w firmach oraz wzorców działań przyjaznych dla środowiska naturalnego. Wyznajemy filozofię „zero waste” oraz lokalnych akcji światopoglądowych, które mają wpływ na kolektywną świadomość, a przez to zyskują zasięg globalny. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i zachęcamy do współpracy.