BHP Lexis

BHP Lexis świadczy usługi na zasadzie outsourcingu oraz zajmujemy się obsługą BHP, szkoleniami BHP, przeciwpożarowymi oraz dotyczącymi pierwszej pomocy, obowiązkami wynikającymi z konieczności zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej. Poleca pomoc w uzyskaniu dofinansowania ZUS na poprawę warunków pracy.

  • 609 681 106
  • Zachodniopomorskie, BHP Lexis ul. K. Wierzyńskiego 15/18
    70-786 Szczecin