Biogazy

Przedsiębiorstwo nasze jest spółką prywatną, z siedzibą w Toruniu, powstałą w styczniu 1993 roku realizującą inwestycje na terenie całego kraju w zakresie działań budowlano - montażowych i instalacyjnych. W szczególności kompleksowym wybudowaniem systemów pozyskiwania i przetwarzania gazu biologicznego z użyciem wachlarza technik i urządzeń. Biogaz jest całkowicie ekologicznym źródłem energii, aby go pozyskać niezbędne jest np. odgazowanie składowisk odpadów. Aby tego dokonać niezbędne jest wcześniejsze zbadanie składu biogazu, oszacowanie ich ilości w hałdach wysypiska oraz określenie okresu eksploatacji. Należy również przeprowadzić analizy opłacalności inwestycji dotyczących przetwarzania gazu, a gdy okaże się, że jest to nieekonomiczne można zastosować np. pochodnie do utylizacji biogazu. Nasza firma przeprowadzi dla państwa wszelkie te sprawy.