Internet technology Wic - Feniks dostawca internetu

IT Wic-Feniks rozpoczyna realizację usługi niezwłocznie po podpisaniu stosownej umowy regulującej zasady współpracy. Jesteśmy operatorem telekomunikacyjnym oferującym dostęp do globalnej sieci internet, która pozwala na transmisję danych poprzez łącza o przepustowości portów do 1000Mb/s. Umożliwia przesyłanie nie tylko dowolnego typu informacji zawierających bardzo duże zbiory danych, ale także obrazu i dźwięku, a co za tym idzie – stosowanie internetowych technik multimedialnych.