Radosny Dom Monika Wlachos

Radosny Dom Seniora funkcjonuje jako dom opieki długoterminowej w Łodzi. Oferuje całodobową opiekę ludziom w pełni sprawnym, niepełnosprawnych, a nawet osobom przewlekle chorym. Oferta przeznaczona jest dla osób w podeszłym wieku. W domu opieki mogą liczyć na pomoc, zrozumienie i urozmaicenie wolnego czasu. Misją domu jest tworzenie bezpiecznego miejsca dla ludzi, którzy tego oczekują. Tu znajdą przede wszystkim spokój.

  • 518 728 551
  • Łódzkie, RADOSNY DOM Monika Wlachos Lublinek 32
    93-469 Łódź