Soulinvest

Soulinvest. com. pl jest liderem w obszarze psychologii biznesu. Dzięki bogatemu doświadczeniu, ta trójmiejska firma dba o rozkwit firm swoich Klientów, stosując wiedzę i umiejętności wypracowane przez nauki społeczne. Kadra to sympatycy psychologii biznesu, którzy odnoszą się do swojej pracy profesjonalnie i otwarcie. Wypatrując nowych wyzwań i inspiracji do zwiększania swoich kompetencji, konstruują nowoczesne sposoby, które pomagają spojrzeć na biznes z wielu perspektyw. Zespół zajmuje się wsparciem sprzedaży, rozwojem organizacji, usprawnianiem pracy zespołu i wspomaga menedżerów. Firma proponuje analizę sytuacji Klientów wobec celów biznesowych, badanie doświadczenia pracowników, szkolenia, doskonalenie zaangażowania personelu i wdrożenie innowacyjnych narzędzi wspierania sprzedaży. Ponadto Soulinvest oferuje organizacjom usługę zlecania na zewnątrz obsługi obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, projektów lub implementacji systemów rozwoju.