Transport kolejowy - suus.com

W niedawnych latach mocno rozwinęła się spedycja. Owa spedycja to nic innego jak zwyczajnie przewożenie produktów w bardzo sporych samochodach typu TIR. Na ogół korzystamy z podnajmowanych samochodów aby coś przetransportować. Mało kiedy firma ma możliwość swoimi transportami przewozić materiały. Z tego powodu bardzo rozwinęła się spedycja, w jakiej firmy posiadają tylko samochody i świadczą usługi spedycyjne, czyli mają obowiązek dostarczyć towar z przeznaczonego miejsca do kolejnego wyznaczonego.