Ośrodek Badań Psychologicznych

Zajmujemy się w naszym ośrodku badań psychologicznych realizowaniem badań różnych grup zawodowych. Zapewniamy szeroki zakres realizowanych badań, w tym operatorów maszyn budowlanych i drogowych, pracowników wykonujących zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej, pracowników zatrudnionych w górnictwie, kierowców i kandydatów na kierowców w górnictwie, operatorów sprzętu, maszyn i urządzeń w górnictwie.