Przedsiębiorstwo ARKOP Sp. z o.o.

Ciesząca się globalnym zasięgiem firma Arkop zajmuje się produkcją nawozów oraz dodatków do pasz, w tym również i chelatów nawozowych i paszowych tworzonych na bazie organicznie związanych mikroelementów. Klienci mogą zamówić wysokiej jakości dodatki do pasz tlenku cynku lub siarczany, w przypadku nawozów natomiast dostępne są chociażby siarczany magnezu jednowodne, czy też jednoskładnikowe sole nawozowe.

  • 728 933 074
  • Małopolskie, Przedsiębiorstwo ARKOP Sp. z o.o. Kolejowa 34a
    32-332 Bukowno
    http://www.arkop.pl