Chrzest Duchem Świętym

Kościół protestancki Nadzieja Świata gromadzi wiernych wierzących, że jeżeli chcą należycie wypełniać Słowo Boże zapisane w Biblii, nie mogą tego robić jako pojedyncze jednostki, muszą gromadzić się w większe społeczności. Celem ich modlitw jest uzyskanie dostąpienia łaski chrztu w Duchu Świętym, ponieważ tylko dzięki niemu można w pełni czerpać z darów płynących od Ducha Świętego. Członkowie i wierni kościoła Nowa Nadzieja wierzą, że tylko poprzez chrzest w Duchu Świętym będą mogli w pełni mieć dostęp do oferowanych przez Niego darów.