Szczytny-cel.pl sp. z o.o.

Szczytny cel to instytucja zaangażowana w pomoc potrzebującym, poprzez zbiórki pieniędzy na ich leczenie. Szczytny-cel daje możliwość wsparcia zarówno podopiecznych fundacji jak i również konkretnym osób potrzebujących. Nad powodzeniem zbiórek stale czuwa wykwalifikowana kadra opiekunów, która jest w stanie także odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z daną akcją dobroczynną.