Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

Polskie Siostry Pallotynki są wspólnotą należącą do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego założonego w 1838 roku w Rzymie. Założycielem wspólnoty jest Wincenty Pallotti, który jako jej misję kreślił działalność apostolską i krzewienie wśród chrześcijan tego typu działalności. Polskie wspólnoty Sióstr Pallotynek prowadzą działalność misyjną w Afryce, Europie i Azji, opiekują się chorymi i niepełnosprawnymi, zajmują się edukacją i opieką w domach dziecka, przedszkolach, domach pomocy społecznej.

  • (58) 302 11 02
  • Pomorskie, Malczewskiego 144
    80-114 Gdańsk