Evigo sp. z o.o. sp.k.

Zapraszamy na nasza stronę internetową, gdzie znajdziecie najnowsze wiadomości z zakresu e-commerce. Aby przybliżyć działalności handlu elektronicznego podajemy jego zalety. Korzyści wynikające ze stosowania e-commerce jest wiele, najważniejsze z nich to: możliwość indywidualizacji kontaktu, rozumiana jako komunikacja z konkretnym odbiorcą, interaktywność, czyli ułatwione zapamiętywanie prezentowanych treści, oszczędność czasu i podróży (fizycznej) przy pozyskiwaniu informacji i dokonywaniu porównań dóbr i usług.