Hcmdeck.com

Human Capital Management Deck oparty jest na prostej i intuicyjnej obsłudze. To system stworzony o pewną koncepcję, która wyznacza politykę zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Rdzeń platformy został oparty na opisach stanowisk pracy, które uzupełnione o modele kompetencyjne ułatwiają i przyśpieszają realizację poszczególnych projektów.