Program do zarządzania kancelarią prawną

TemiTime to aplikacja informatyczna TemiTime to system informatyczny ułatwaiający działanie oraz procesy zachodzące w kancelariach prawnych i w działach prawnych korporacji i instytucji.
Program obsługuje cały proces kierowania sprawami prawnymi: zarządzanie zadaniami, zarządzanie dokumentami, organizowanie spraw wewnątrz kancelarii oraz rozliczenia z kontrahentami.
Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów współpracy.