Warszawa

Stolica polski zajmuje obszar 520 km2 i jest podzielona administracyjnie na 18 dzielnic. Stolica jest dodatkowo jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych, pierwszym węzłem komunikacyjnym, ośrodkiem naukowym i kulturalnym. Na uwagę zasługują także wielkie muzea m.in. Muzeum Narodowe, Wojska Polskiego, Powstania Warszawskiego.
Warszawskie Centrum miasta należy do najlepszych centrów biznesu w Europie Środkowej. W 20011 roku zarejestrowanych było kilkadziesiąt tys. firm, dzięki opłacalnym warunkom inwestycyjnym miasto stołeczne wytwarza ponad 15% polskiego PKB. Stopa bezrobocia utrzymuje się na pułapie ok. 5%.
W mieście stołecznym i najbliższej okolicy znajduje się 8 rezerwatów przyrody, 2 parki krajobrazowe oraz Kampinowski Park Narodowy.