Adwokat prawo rodzinne i spadkowe - as-adwokat.pl

PRAWO RODZINNE: świadczymy pomoc prawną w trakcie spraw rozwodowych w zakresie reprezentacji przed sądem, przygotowaniu pozwu rozwodowego i innych pism związanych z postępowaniem. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku, kiedy chcemy uporządkować swoje sprawy rodzinne jest kontakt z adwokatem specjalizującym się zagadnieniach prawa rodzinnego. Na podstawie dokumentów i informacji uzyskanych od klienta jest możliwe ustalenie stanu faktycznego oraz ocena pod względem prawnym. Sprawy rodzinne dotykają sfery życia prywatnego, dlatego wymagają delikatnego podejścia i przemyślanych kroków prawnych, szczególnej wrażliwości i umiejętności prowadzenia mediacji.
PRAWO SPADKOWE: oferujemy pomoc prawną związaną z nabyciem spadku, przyjęciem lub odrzuceniem spadku, dział spadku, zachowek.
PRAWO KARNE: reprezentujemy Klientów w charakterze obrońcy, ale także w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego.
Prawo karne oprócz prawa rodzinnego i spadkowego jest jedną z naszych głównych specjalizacji. Udzielamy pomocy prawnej wszystkim uczestnikom spraw karnych, zarówno osobom, którym postawiono zarzut przestępstwa jak i wykroczenia. Naszym zadaniem jest zaplanowanie skutecznej linii obrony, pozwalającej na osiągnięcie końcowego sukcesu.
Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie wysokiej jakości usług, a przez to bezpieczeństwa prawnego naszych Klientów. Dobro naszych Klientów oraz osiągnięcie satysfakcjonujących dla nich rezultatów to naczelne zasady, którymi się kierujemy w prowadzonej działalności

  • 886083990
  • Podkarpackie, Kancelaria Adwokacka adwokat Artur Ślemp 35-328 Rzeszów, ul. Paderewskiego 1B/4