Filiptohl.pl

Działalność KANCELARII ADWOKACKIEJ w Gorlicach, którą prowadzi ADWOKAT FILIP TOHL obejmuje spory cywilne i egzekucyjne, prawo karne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Kancelaria oferuje ponadto wsparcie i doradztwo w sprawach z zakresu prawa autorskiego i pokrewnego, w sprawach umów i spółek handlowych. Gwarantujemy solidną i efektywną współpracę. ADWOKAT FILIP TOHL jest ponadto członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Zapraszamy do kontaktu.