Kancelariawent.pl

Usługi wynikające z obowiązującej ustawy o notariacie świadczy Kancelaria Notarialna Jakub Went. Jej siedziba mieści się w Tczewie, a spotkania odbywają się w biurze lub w miejscu wskazanym przez Klienta. W zakres świadczonych usług wchodzi sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, protestów, weksli, czeków, wyciągów dokumentów, odpisów oraz wypisów jak również spisywanie protokołów, doręczanie oświadczeń plus przyjmowanie na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych oraz pieniędzy. Na stronie internetowej znaleźć można więcej wiadomości o działalności oraz dane kontaktowe.

  • 585301072
  • Pomorskie, kancelariawent.pl Gdańska 8C, 83-110 Tczew