Notariusz Strażecka

Generalnie można powiedzieć, że notariusz prowadzący prywatną praktykę zapewnia bezstronną, wykwalifikowaną i pełnowymiarową pomoc prawną, prawidłową rejestrację i konsolidację praw, wiarygodność prawną, dowody, czystość prawną transakcji oraz gwarancje zawodowe (z których główną jest pełna odpowiedzialność majątkowa notariusza prywatnego).