Www.notariusztorun.pl

W Toruniu swoją siedzibę ma Kancelaria Notarialna Ewy Wesołowskiej. funkcjonuje ona zgodnie z obowiązującymi przepisami o notariacie i świadczy czynności z nich wynikające. Zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń, protestów weksli i czeków, wypisów, odpisów, wyciągów dokumentów a co więcej doręczaniem oświadczeń, składaniem wniosków o wpis w księdze wieczystej czy też przechowywaniem pieniędzy, papierów wartościowych, danych i dokumentów. Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą bądź chcą się dowiedzieć więcej, wystarczy wejść na stronę internetową.

  • 56 621 00 87
  • Kujawsko-pomorskie, Kancelaria Notarialna Ewa Wesołowska 87-100 Toruń ul. Rynek Nowomiejski 25/1