Http://www.ultrarent.pl/

Ultrarent Zakład Badań Nieniszczących z Kalisza od 1993 r. zajmuje się ekspertyzami technicznymi i badanami nieniszczącymi. Są stosowane w różnych gałęziach przemysłowych. Takie działanie zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów przemysłowych oraz pozwala na uniknięcie niespodziewanych awarii.