Pakowanie i czekolada - Sacmi Packaging & Chocolate

Sacmi Packaging & Chocolate tworzy grupę przedsiębiorstw występujących już od 20 lat na międzynarodowym rynku. Grupa SACMI Packaging& Chocolate zaistniała w następstwie połączenia firm OPM, FIMA, Carle&Montanari. Zasadniczym odcinkiem działalności grupy jest specjalność pakowania. Zawiera ona całkowitą realizację linii pakujących, które znajdują zastosowanie w dziedzinie spożywczej od wymyślania począwszy, przez montaż, dostawę, aż po skutecznie funkcjonującą obsługę serwisową. Linie te zawierają maszyny dokonujące pakowania w miękkie folie, całe działające samoczynnie systemy dystrybucji produktu czy technologie działającego samoczynnie pakowania kartonowego. Fachowość zatrudnionych tu ludzi i ich kwalifikacje oraz dostęp do całej rozpiętości maszyn specjalistycznych oferowanych w ramach grupy gwarantuje, już na etapie planowania, zbudowanie linii pakujących zupełnie zautomatyzowanych i kompletnie dopasowanych do specyficznych potrzeb występujących aplikacji.
Nie mniej istotną częścią działalności Sacmi jest konstruowanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych do wyrobu czekolady. Tutaj na skutek połączenia działań w tych dwóch obszarach Klient od tego samego świadczeniodawcy uzyskać może automatyczną linię produkcyjną, gdzie wykończony wyrób zostaje skierowany prosto do linii pakowania i już jako zupełny może trafić na półkę sklepową.
Współdziałając z takimi przedsiębiorstwami jak RECORD SPA, BW Flexible oraz Profitech oddział Sacmi Packaging& Chocolate Sp. z o. o. na terenie Polski składa ofertę zainteresowanym klientom również kompletne pionowe linie pakujące oraz uniwersalne maszyny do średnich wydajności typu flowpack.
Grupa kładzie szczególny nacisk na wysoką jakość proponowanych produktów i sprawny serwis, który ma zapewnić w przypadku uszkodzenia minimalny przestój maszyn, a tym samym zmniejszyć ewentualne straty z tego tytułu.