Szkodniki drewna - Tykotek Pstry

Człowiek wykorzystuje drewno, znajdując mu nowe zastosowania - od budownictwa, przez sztukę, meblarstwo, a kończąc na paliwie. Wyroby drewniane niszczone bywają przez grupę szkodników, które z niewiedzy nazywamy ogólnie kornikami. Korniki są szkodnikami drzew, a nie drewna. Jednym z podstawowych szkodników drewna jest Tykotek pstry. Tykotek pstry w naturalnym środowisku owad zasiedla stare, rozkładające się konary i pnie drzew w lesie. To jeden z najgroźniejszych szkodników zabytków drewnianych, jest to również główny szkodnik konstrukcji dachowych. Preferuje drewno zawilgocone i porażone przez grzyby. Wybiera głównie drewno dębowe, olchowe, bukowe, grabowe oraz iglaste. www.insektpol.pl