Usługi Budowlane Arens Ewa Nowakowska

Firma Usługi Budowlane „ARENS” mieszcząca się w Bielkowie została założona w 2010 roku. Oferuje ona swym klientom między innymi usługi w zakresie kosztorysowania, jak przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne. Ponadto można zlecić jej opiekę techniczną budynku mieszkalnego, nadzór nad robotami, przekazywanie lokali mieszkalnych, koordynację w zakresie usuwania usterek, czy też opinie techniczne.

  • 692 425 186
  • Zachodniopomorskie, Usługi Budowlane ARENS Ewa Nowakowska Łąkowa 10
    73-108 Bielkowo