Utylizacja.legnica.pl

Celem przyświecającym przedsiębiorstwu Ekoprod z Legnicy jest ochrona środowiska. Zajmuje się ona bowiem obsługą przedsiębiorstw produkcyjnych w dziedzinie gospodarki odpadami. W zakres usług proponowanych przez firmę wchodzi wywóz odpadów niebezpiecznych, utylizację surowców wtórnych jak również unieszkodliwianie odpadów płynnych bądź stałych. Firma zapewnia ponadto najem kontenerów i pojemników na nieczystości. Prowadzi również pogotowie ekologiczne, które zajmie się doraźnym eliminowaniem skażenia lub zanieczyszczenia na miejscu zdarzenia. Pełen zakres usług oferowanych przez przedsiębiorstwo umieszczony jest na stronie internetowej.

  • 768523634
  • Dolnośląskie, utylizacja.legnica.pl Przemysłowa 2-3, 59-241 Legnickie Pole