LHT Lublin

Klub został założony w 1998, realizując swoje zadania statutowe we współpracy ze szkołami, klubami sportowymi, związkami sportowymi i stowarzyszeniami. Cele działalności klubu są realizowane pomocą kadry instruktorskiej, efektywnego wykorzystania majątku klubowego.