Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Komornik sądowy Warszawa Robert Kalwajt zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń. Zakres naszych usług obejmuje również sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami oraz sporządzanie protokołu stanu faktycznego na wniosek organizatora licytacji.

  • (22) 300 11 73
  • Mazowieckie, Czereśniowa 98/122
    02-456 Warszawa