Szymon Rybakowski Firma Usługowo Handlowa

Firma usługowo-handlowa Szymon Rybakowski oferuje profesjonalne roboty budowlane i transport. Dużym atutem firmy są doświadczeni pracownicy i park maszynowy. Usługi obejmuję między innymi meliorację i drenaż, kopanie rowów melioracyjnych i budowę wałów przeciwpowodziowych, niwelowanie i karczowanie terenu, wykonywanie wykopów pod fundamenty i przyłącza, wyburzenia i rozbiórki. Firma zajmuje się także transportem materiałów sypkich, gruzu i kruszyw.

  • 693 095 570
  • Wielkopolskie, Leśna 37
    64-030 Śmigiel