Dr. Marta Myszkowska-Litwa - Psychoterapia w Krakowie

Terapia metodą Gestalt w Krakowie prowadzona jest przez dr. Martę Myszkowską-Litwę. Jej gabinet mieści się w centrum, co jest wygodne dla klienta. Sesje prowadzone są zgodnie z zasadą poufności, czyli zachowywana jest pełna dyskrecja. Gestalt jest metodą psychoterapeutyczną, która skupia się na chwili obecnej – na doświadczanych emocjach, pragnieniach i trudnościach. Wywodząc się z nurtu psychologii humanistycznej, skupia się na człowieku jako jedności ciała i psychiki. Opiera się na wytworzeniu między klientem a terapeutą relacji opartej na zaufaniu, dając poczucie bezpieczeństwa i stwarzając odpowiednie warunki współpracy. Sesje rozpoczynają się do 1-3 spotkań konsultacyjnych, na których ustala się problemy klienta i cel indywidualnej psychoterapii. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www. myszkowska-litwa. pl.

  • 500 049 243
  • Małopolskie, Szlak 12
    31-161 Kraków