In Puris - Prywatny ośrodek terapii i leczenia uzależnień

W prywatnym Ośrodku Terapii uzależnień “In Puris” oferujemy rozpoczęcie zdrowienia z uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, komputera i seksu. W oparciu o diagnozę leczenie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta (OPT – Osobiste Plany Terapii). W naszym ośrodku mogą Państwo również skorzystać z profesjonalnego odtrucia organizmu. Jako najskuteczniejszą formę terapii uznajemy sesje indywidualne i grupowe prowadzone przez profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną (specjalistów psychoterapii uzależnień, psychiatrów i psychologów).

  • 602330352
  • Warmińsko-mazurskie, In Puris HUTA ŻUŁAWSKA 10a 82-316