NeuroAiD™

NeuroAiD™ to innowacyjny lek, który pomaga pacjentom po udarze mózgu w szybszym i łatwiejszym odzyskaniu pełnej sprawności i rehabilitacji po udarze mózgu, udarze niedokrwiennym, cichym udarze. Obecnie z NeuroAiD™ korzysta kilkadziesiąt tysięcy pacjentów w 41 krajach, a jego działanie jest potwierdzone klinicznie. Sprawdź.